Saturday, February 3, 2007

Wojnar


Ambient/Folk

Z Najg³êbszych Borów Pieœni Wam Niosê
 1. Opowiesæ O Ludziach Z Krainy Mg³y
 2. W Oparach Walki
 3. Miecze Naszych Przodków
 4. S³owianie
 5. Lament Bogów cz. II
 6. ¯yciodajna Bo¿yca
 7. Opowiesæ O Dêbowym W³adcy0
 8. Borów Szumiacych Piesñ
 9. Nad P³aczacym Jeziorem
 10. Rêce Boga
 11. Siwow³osy Jezdziec
 12. Opowiesæ O Minionym Wichrze
 13. Gdy Wichry Zamilkna
 14. Pó³nocy Spiew
 15. Opowiesæ O ¯ercy
 16. S³oñca Brzask
 17. S³owiañski Horyzont
 18. Noc
 19. Lesna Scie¿ka
 20. Droga Ku Nawi
Download

4 comments:

The Necrowizard said...

I would be most appreciative if you could reupload this. Thanks!

Mike said...

No problem. Should be done within the hour.

Mike said...

All right, it's active!

The Necrowizard said...

Many thanks. =)